De Olijke Twee goes TURBO!! Mongol Challenge 4 juni - 27 juni

Picture
Wat is Asian Foundation?

Asian Foundation is opgericht om aan deze kinderen hulp te bieden. Asian Foundation biedt structurele hulp aan kansarme kinderen in Mongolië.

Wat doet Asian Foundation?

Het verlenen van huisvesting en scholing aan kansarme kinderen. Asian Foundation heeft drie appartementen waarin 26 kinderen in gezinsverband kunnen opgroeien. De dagelijkse zorg voor deze kinderen berust bij Mongoolse pleegouders.

Het verlenen van huisvesting en scholing aan tienermeisjes die geen onderdak hebben. Asian Foundation heeft drie stukjes land (haschaa). Op één haschaa is een huis gebouwd. Hierin worden tiener meisjes gehuisvest. Op de tweede haschaa hebben we het project 'begeleid wonen'. Daar wonen de oudste jongens zelfstandig in gers (traditionele tenten).

Het verlenen van huisvesting aan dakloze gezinnen zodat hun kinderen geen zwervend bestaan gaan leiden (derde haschaa). Ook sponsort Asian Foundation de scholing van deze kinderen.

Het sponsoren van scholing aan arme kinderen die wel bij hun familie wonen, maar te arm zijn om naar school te gaan.


Check: http://www.asianfoundation.nl/